Zasady odpowiedzialności

Poświadczam na formularzu rejestracyjnym wyprawy BaltiCCycle, że:
– wszystkie podane przeze mnie informacje są prawdziwe;
– uiszczę obowiązkową opłatę w określonym terminie;
– znane mi są „Warunki uczestnictwa”;
– będę przestrzegał zacytowanego poniżej „Statutu Podróżnika”;
– wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Stowarzyszenie Podróżników CROTOS w celach statystycznych i na wciągnięcie mnie na listę mailingową;
– będę przestrzegał zasad ruchu drogowego i wskazań organizatorów;
– wiem, że nieprzestrzeganie wymieniowych zasad może spowodować usunięcie mnie z CROTO-wyprawy.

Zgadzam się, że:

 1. ewentualne roszczenia z tytułu wypadku uczestnik uzgadnia (z pomocą organizatorów) ze stroną trzecią, biorącą udział w wypadku, o ile organizatorzy nie mieli wpływu na zaistniałe zdarzenia;
 2. organizatorzy nie są odpowiedzialni za:
  – warunki pogodowe, stan techniczny dróg (zwłaszcza nieutwardzonych) i ścieżek rowerowych;
  – wypadki spowodowane przez osoby trzecie (samochody, rowerzyści, piesi itp.);
  – zaginioną (zgubioną/ukradzioną) własność uczestników;
  – straty spowodowane przez innych uczestników, ponieważ każdy odpowiada za siebie (za małoletnich odpowiadają rodzice lub inne upoważnione do tego dorosłe osoby);
  – nieważne dokumenty uczestników (do przekroczenia granicy konieczny jest ważny paszport!);
  zniszczenia rowerów uczestników;
  – działania siły wyższej.