Formularz rejestracyjny


BaltiCCycle 2022

„Portugalia – z Porto do Lizbony”
5-26 sierpnia 2022

 

Dane personalne

Imię i nazwisko

Obywatelstwo

PESEL

Data urodzin

Miejsce urodzenia

Dane paszportowe

Nr paszportu

Data wydania

Data ważności

Wydany przez

Dane kontaktowe

ulica i numer domu / mieszkania

miasto

kod pocztowy

kraj

telefony

e-mail

Opłata rejestracyjna, 30 euro/dzień*

(wpisz, na ile dni się rejestrujesz, opłata członkowska wyliczy się automatycznie)
* Wyprawa jest międzynarodowa, opłata naliczana jest w euro. Opłatę należy wnieść w złotówkach, przeliczając ją w dniu przelewu wg średniego kursu dnia w NBP.

5-26 sierpnia (22 dni):

dni

Wprowadź dokładne daty startu w wyprawie i jej zakończenia:

(jeśli zamierzasz przyłączać się kilka razy, wpisz wszystkie daty)
Data startu 1

Data zakończenia 1

Data startu 2

Data zakończenia 2

OPŁATA PRZED ZNIŻKĄ: euro

Chcę otrzymać zniżkę:*

(jedną z listy poniżej)

15% – uczestnicy poprzednich wypraw BC, którzy przejechali w nich łącznie 100 i więcej dni (krótkie CROTO nie wlicza się), jeśli uczestnik przekracza granicę 100 dni w czasie tej wyprawy, zniżka naliczana jest od danego dnia;

10% - studenci (nie więcej niż 26 lat); rodziny (trzy i więcej osób);

specjalna – ustalona z organizatorami, dla uczestników, którzy pozyskają sponsorów albo w inny sposób wspomogą organizację wyprawy przed lub w jej trakcie (przygotowanie trasy, obsługa samochodu wyprawowego, pomoc medyczna, serwis rowerowy itp.);

* Zniżka jest ważna o ile rejestracja i opłata za uczestnictwo wpłyną do 10 lipca 2022. W przeciwnym razie opłata zwiększy się o 10%.

Zamawiam transport dodatkowego bagażu (nie więcej niż 20 kg) – 2 euro / dzień
(transport jednego standardowego bagażu wliczona jest w opłatę członkowską)

Chcę kupić dodatkową koszulkę BC2022 – 20 euro / sztuka
(jedna koszulka jest wliczona w opłatę za udział)

OPŁATA RAZEM: euro

UWAGA. Cała opłata musi wpłynąć na pięć dni przed Twoim startem w wyprawie, w przeciwnym razie kwota zwiększy się o 10%.

Twój komentarz:

Znam i zgadzam się z Warunkami uczestnictwa w tej wyprawie i Zasadami odpowiedzialności.

W ciągu 5 dni od pomyślnej rejestracji, otrzymasz e-mail z potwierdzeniem i wyliczoną opłatą członkowską, która musi być przelana na konto:

Stowarzyszenie Podróżników CROTOS
ul. Sobieskiego 6 m. 57
02-957 Warszawa

ING Bank Śląski
II Oddział Korporacyjny
ul. Malczewskiego 45
02-622 Warszawa
PL 77 1050 1041 1000 0023 0551 6409

Wszelkie opłaty operacyjne należą do wpłacającego.

Potwierdzam, że wprowadzone dane są prawidłowe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów potrzebnych do rejestracji uczestników (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. Dz.U. 2018 poz. 1000).