Wielkopolska, czyli okolice Poznania

15 – 17 sierpnia 2008

Mapa trasy