Wizy

DOOKOŁA ARARATU
24.07 – 08.09.2010

Lepiej gdy sam załatwisz sobie wizy, ale tak jak w poprzednich latach możemy w tym pomóc, zwłaszcza jeśli nie mieszkasz w Warszawie. Za pośrednictwo pobieramy opłatę – czas, praca, telefony, koszt odesłania paszportów i przelewów – 50 zł.

O wizy trzeba się ubiegać w określonej kolejności i w określonym czasie: najpierw specjalna wiza turecka uprawniająca do wejścia na Ararat (czas oczekiwania ok. 8 tygodni), bez niej w paszporcie nie można się ubiegać o tranzytową wizę do Iranu, ale na 1-2 tygodnie przed jej odebraniem, można już złożyć wnioski o wizę irańską. Armeńską można dostać na granicy, ale jeśli ktoś będzie się czuł bezpieczniej, możne ją załatwić w Warszawie.

Jeśli decydujesz się na nasze pośrednictwo, termin nadsyłania kompletu dokumentów mija 14 maja 2010 roku. Wśród dokumentów powinno być upoważnienie dla osoby, która w imieniu Stowarzyszenia będzie ubiegać się o wizy dla całej grupy. Formularze wniosków wizowych Armenii i Turcji oraz upoważnienia wyślemy mailem. Wypełnione i podpisane dokumenty prosimy wysłać na adres:

Stowarzyszenie Podróżników CROTOS
ul. Sobieskiego 6 m. 57
02-954 Warszawa

GRUZJA
Obywatele polscy nie potrzebują wizy do 90 dni pobytu. 15 czerwca 2005 roku władze gruzińskie jednostronnie zniosły obowiązek wizowy dla obywateli państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Izraela, Szwajcarii. Aby wjechać do Gruzji należy posiadać paszport, którego termin ważności jest co najmniej sześć miesięcy dłuższy niż deklarowany czas pobytu.

ARMENIA
Obywatele polscy muszą posiadać wizę. Wystarczy nam jednokrotna wiza turystyczna ważna 21 dni, można ją otrzymać w ambasadzie Armenii w Warszawie za 15 USD, albo też na granicy (w naszym przypadku z Gruzją), czy na lotnisku w Erewaniu za 10 USD. Wiza dla osób do 18 roku życia jest bezpłatna.
Należy wypełnić wniosek wizowy, dołączyć zdjęcie jak do paszportu, wnieść opłatę i wraz z paszportem dostarczyć osobiście lub przez upoważnioną osobę do ambasady. Czas oczekiwania na wizę 7 dni.
Okres ważności paszportu przy przekraczaniu granicy winien wynosić co najmniej 6 miesięcy. Jeśli paszport jest uszkodzony, służba graniczna ma prawo skontaktować się z Ambasadą RP, by wyjaśnić przyczynę uszkodzenia.

Ambasada Republiki Armenii
ul. Bekasów 50
02-803 Warszawa
tel. (+48-22) 899 09 40, -42
Tel./fax (+48-22) 642 06 43, 899 09 35
Poniedziałek – piątek, godz. 9.00-17.00
Sekcja konsularna: poniedziałek, środa, piątek, godz. 9.00-15.00

IRAN
Uwaga: Osoby posiadające w paszporcie wizę izraelską, pieczątki świadczące o pobycie w tym kraju, mogą mieć problem z otrzymaniem wizy do Iranu.

Jeśli wybierasz się na Ararat i starasz się wcześniej o specjalną wizę turecką, wystarczy Ci wiza tranzytowa wydawana na 7 dni, która kosztuje 30 Euro. Możesz się o nią starać, także posiadając w paszporcie wizę do Turcji wydaną wcześniej w ambasadzie w Warszawie, ale kosztuje ona 40 Euro, a więc drożej niż ta za 10 Euro wydawana na granicy z Turcją, ale tej nie będziesz miał jeszcze w paszporcie.

Wymagane dokumenty do wizy tranzytowej:
– 1 egzemplarz formularza wizowego;
– 1 aktualne zdjęcie (en face, kolorowe, 3/3,5 x 4/4,5 cm);
– kopia pierwszej strony paszportu (ze zdjęciem).

Jeśli nie wybierasz się na Ararat i nie ubiegasz się wcześniej o specjalną wizę turecką, powinieneś starać się o wizę turystyczną za 60 Euro ważną 30 dni. Zakup lub rezerwacja biletu nie maja wpływu na decyzję o przyznaniu wizy.

Wymagane dokumenty do wizy turystycznej:
– 1 egzemplarz formularza wizowego,
– 1 aktualne zdjęcie (en face, kolorowe, 3/3,5 x 4/4,5 cm),
– kopia pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem).

Okres oczekiwania na pozwolenie na wydanie wizy to ok. 1-2 tygodnie od momentu złożenia formularzy. Dokumenty można wysłać pocztą (bez paszportu i bez dowodu wpłaty). Po ok. 2 tygodniach należy telefonicznie (+48-22 617 56 27) dowiadywać się, czy pozwolenie na wydanie wizy zostało przyznane. Po otrzymaniu tego pozwolenia można dokonać wpłaty i dostarczyć lub przesłać oryginał dowodu wpłaty razem z paszportem. W paszporcie musi znajdować się wiza kolejnego kraju (w naszym przypadku Turcji), do którego podróżny udaje się tranzytem (bilet powrotny z tego kraju raczej nie wystarczy). W paszporcie muszą być co najmniej dwie wolne strony naprzeciwko siebie oraz jego ważność nie może być krótsza niż 6 miesięcy. Paszport z wizą jest gotowy do odbioru na następny lub kolejny dzień. Można go odebrać osobiście, zamówić kuriera lub przez upoważnioną osobę.

Opłaty za wizy winny być wnoszone na konto Ambasady:

Nordea Bank Polska S.A.
Pl. Przymierza 5, 03-944 Warszawa
Nr konta: PL56 1440 1387 0000 0000 1014 0293
Swift code: NDEAPLP2

Dostarczanie dokumentów oraz odbieranie paszportu z wizą: poniedziałek – piątek, godz. 14.00-15.00.

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu

ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa
(+48-22) 617 42 93
(+48-22) 617 56 27 (sprawy konsularne)
fax: (+48-22) 617 8452
iranemb@iranemb.warsaw.pl
Ambasada Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie
Informacja telefoniczna w godz. 9.00-14.00 oraz 15.00-16.00.

TURCJA
Potrzebujemy specjalnych wizy dla osób pragnących wspinać się na górę Agri Dagi (Ararat). Nie wystarczą nam wizy turystyczne wydawane na granicy za 15 Euro lub 20 USD. Nawet jeśli nie chcesz się wspinać na Ararat, musisz mieć wizę do Turcji w paszporcie, ubiegając się o wizę tranzytową do Iranu (sam bilet powrotny do kraju może nie wystarczyć). Wiza turecka wydawana w ambasadzie w Warszawie kosztuje 40 Euro.
Osoby ubiegające się o wizę uprawniającą do wspinaczki na Agri Dagi muszą złożyć w Ambasadzie komplety dokumentów przynajmniej 8 tygodni przed planowanym wyjazdem do Turcji (w przeciwnym wypadku podania o wizę nie są rozpatrywane). Należy przyjść do Ambasady Turcji w Warszawie w godz. między 9.00 a 12.00 od poniedziałku do piątku (należy stawić się osobiście lub upoważnić jakąś osobę) i złożyć następujące dokumenty:
1.    ksero paszportu (strony ze zdjęciem);
2.    wniosek wizowy do wypełnienia na miejscu (możemy wysłać e-mailem);
3.    jedno zdjęcie kolorowe (aktualne, małego standardowego formatu, ustawienie obojętne, z uchem bądź en face);
4.    plan podróży ze szczegółowymi datami dotyczącymi podróży;
5.    lista specjalistycznego sprzętu (jeśli zabierają Państwo ze sobą taki sprzęt; nie zabieramy, otrzymamy od organizatora wspinaczki);
6.    ewentualnie: zaświadczenie o doświadczeniu we wspinaczce np. z klubu wspinaczkowego;
7.    poświadczanie posiadania środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów wyjazdu np. wyciąg z konta;
8.    oryginał potwierdzenia dowodu wpłaty 50 USD (od osoby) za pozwolenie na wspinaczkę:

Odbiorca: Turkiye Dagcilik Federasyonu

Konto: TR620001500158048000404497

Bank: Vakiflar Bankasi

Kod SWIFT: TR007018

Ankara Anafartalar Subesi, Sube Kodu 065

ABD dolari hesabi 4019521.

Oczekiwanie na przyznanie wizy trwa około 8 tygodni, prosimy telefonicznie dowiadywać się, czy zezwolenie już zostało wydane. Po wydaniu zezwolenia należy ponownie stawić się w Ambasadzie między godz. 9.00 a 12.00 od poniedziałku do piątku, tym razem niekoniecznie osobiście, i złożyć paszport oraz uiścić opłatę: 250 PLN (koszt wizy).

Ambasada Republiki Turcji
ul. Malczewskiego 32
02-622 Warszawa
(+48-22) 646 43 21
Sekcja konsularna (+48-22) 646 43 24
Fax (+48-22) 646 37 57

Jeśli decydujesz się na nasze pośrednictwo, musisz zaznaczyć w formularzu rejestracyjnym odpowiednie pola. Obce waluty trzeba przeliczyć według średniego kursu dnia NBP i przesłać wraz z opłatą za uczestnictwo.

Opłaty za wizy:
Armenia – 15 USD (jeśli chcesz mieć wizę wydaną w Polsce);
Iran – 30 Euro tranzytowa, 60 Euro turystyczna;
Turcja:

Opłata za pomoc wizową – 50 zł

Skalkulowaną opłatę prosimy przelać na konto do 14 maja 2010:

Stowarzyszenie Podróżników CROTOS
ul. Sobieskiego 6 m. 57
02-954 Warszawa

ING Bank Śląski
Oddział ul. Grójecka 81/87
02-094 Warszawa
nr 77 1050 1041 1000 0023 0551 6409

Masz pytania, pisz lub dzwoń: ararat@bicycle.pl , + 48 663 266 553