Relacje uczestników

 
• Alison Walker

Ryszard Karkosz

• Monika Stasiuk

John Lynch

Ewa Świderska