Foto Hyde Park

Zdjęcia:

 Ewy Świderskiej na Facebooku (odcinek Augustów – Wizna)

 Jana Małka (odcinek Wilno – Warszawa)

• Boba Lainga (Wilno, Litwa, Polska, Słowacja, Czechy, Wiedeń, Austria, Salzburg)

 Alicji i Piotr Krellów (odcinek Wilno – Warszawa)