Uczestnicy

Litwa -20, Polska – 9, Niemcy – 3, Szkocja – 1

wg kolejności rejestrowania się

uczestnicy obiektywem Piotra Krelli

L.p.

Imię i nazwisko

Dni

Kraj

1

Nijolė Marcinkėnienė

21

Litwa

2

Angelė Vitartienė

21

Litwa

3

Tomas Utka

21

Litwa

4

Rolandas Liutika

21

Litwa

5

Vitalijus Vitartas

21

Litwa

6

Žilvinas Židulis

21

Litwa

7

Sigitas Kučas

21

Litwa

8

Erich Stephan

21

Niemcy

9

Robert Laing

21

Szkocja

10

Andreas Flohr

21

Niemcy

11

Elżbieta Domańska

21

Polska

12

Stanisław Walicki

21

Polska

13

Paweł Marciniak

21

Polska

14

Rimantas Kručius

21

Litwa

15

Edvinas Kudrevičius

10

Litwa

16

Ligita Nosovaitė

9

Litwa

17

Živilė Rakickaitė

9

Litwa

18

Adam Bałakier

20

Polska

19

Virginijus Gervė

12

Litwa

20

Regina Remeikienė

12

Litwa

21

Raimonda Stasiulaitytė

21

Litwa

22

Tomasz Rosiek

10

Polska

23

Vaidas Barakauskas

21

Litwa

24

Piotr Krella

21

Polska

25

Alicja Krella

21

Polska

26

Peter Sczygiol

16

Niemcy

27

Regimantas Bindokas

21

Litwa

28

Gintautas Deksnys

21

Litwa

29

Ramūnas Kapušinskas

12

Litwa

30

Mirosław Smoliński

6

Polska

31

Agata Sikora

10

Polska

32

Romualdas Snieška

3

Litwa

33

Vilma Juskaite

3

Litwa