Wizy

Trynidad i Tobago

Obywateli polskich przy wjeździe na pobyt do 30 dni w celu turystycznym nie obejmuje obowiązek wizowy. Lista państw, których nie obowiązuje obowiązek wizowy – kliknij tutaj.

Wenezuela

Nie ma obowiązku wizowego dla obywateli Unii Europejskiej, ale dla USA już jest – kliknij tutaj. Na granicy, na pokładzie samolotu czy łodzi, wypełnia się tzw. kartę przekroczenia granicy DEX-2, w której należy wpisać cel pobytu. Karta jest bezpłatna, upoważnia do jednego wjazdu. Cel turystyczny upoważnia obywateli polskich do pobytu w tym kraju bez wizy do 90 dni. Na żądanie służb granicznych należy okazać bilet powrotny.

Brazylia

Obywatele polscy przybywający do Brazylii jako turyści na okres do 90 dni (w ciągu roku przy kilku wjazdach do 180 dni) są zwolnieni z obowiązku wizowego. Wniosek o przedłużenie prawa pobytu w celach turystycznych ponad 90 dni (to nasz przypadek) przysługuje tylko obywatelom Portugalii i Polski. Należy go złożyć w Policji Federalnej (Policia Federal), najpóźniej na 10 dni przed upływem terminu. Przedłużenie na dalsze 90 dni jest udzielane w zasadzie automatycznie, po wniesieniu opłaty skarbowej (ok. 10 USD). Bez wiz, na 90 dni, podróżują także obywatele następujących państw – kliknij tutaj. Przedłużenie pobytu powinni zgłosić w Policia Federal i negocjować warunki, łącznie z płaceniem za każdy dzień ponad limit.

Przy przekraczaniu granicy podróżujący otrzymuje kartę wjazdu. Należy ją zachować (najlepiej trzymać ją w innym miejscu niż paszport), okazanie karty jest niezbędne podczas kontroli granicznej przy wyjeździe. Służby graniczne mogą żądać okazania biletu powrotnego, jak również odpowiednich środków finansowych na czas pobytu (karty kredytowe, czeki podróżne bądź gotówka).

Gujana

Obywateli polskich przy wjeździe do Gujany obowiązują wizy. Lista państw, których obywatele nie potrzebują wiz – kliknij tutaj. Aby uzyskać wizę turystyczną, jednokrotnego przekroczenia (35 euro), należy:

– wypełnić trzy wnioski (formularz do pobrania w formacie pdf),

– dołączyć 3 zdjęcia paszportowe,

– plan podróży z miejscami noclegowymi,

– potwierdzenie posiadania odpowiednich środków finansowych.

Wszystko wysłać wraz z paszportem pocztą poleconą do konsulatów Gujany w Brukseli, Londynie czy Caracas. Nam najbliżej do Belgii:

The Embassy of the Cooperative Republic of Guyana
Boulevard Brand Whitlock 114
1200 Brussels
Belgium
+32 2 675 6216, fax: +32 2 672 5598; bisec@embassyofguyana.be ,secretary@embassyofguyana.be , naughton@embassyofguyana.be .

Dodatkowa opłata (10 euro) to koszt przesyłki poleconej zwrotnej, którą konsulat odeśle Ci paszport z wizą. Gotówkę możesz włożyć do kopert wraz z dokumentami, ale lepiej przelać opłaty na konto ambasady:

Embassy of Guyana
IBAN BE67 3101 0073 4687
BIC Code BBRUBEBB
ING Bank
Agence Meudon.

Wydanie wizy trwa około tygodnia, wiza ważna jest 3 miesiące od daty wydania. Z uwagi na nasz plan pobytu (25.03 – 08.04.2016) najbezpieczniej wnioskować o wizę w styczniu.

Otrzymanie wizy nie gwarantuje wjazdu na terytorium Gujany – ostateczną decyzję podejmują funkcjonariusze miejscowej straży granicznej. Obowiązek posiadania biletu powrotnego i środków pieniężnych na utrzymanie podczas pobytu. W przypadku niemożności złożenia wniosku w placówce dyplomatycznej Gujany, można wysłać wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gujany o wydanie wizy przy wjeździe.

Surinam

Aby otrzymać wizę turystyczną, należy:

– wypełnić formularz wizowy on-line, wydrukować, dołączyć kolorowe zdjęcie paszportowe, podpisane przez aplikującego;

– kopię stron z paszportu: z danymi osobowymi, z wizami i pieczątkami przekraczania granicy;

– dane osoby przyjmującej/kontaktowej w Surinamie lub rezerwacje hotelowe;

– kopia biletów lotniczych lub rezerwacji.

Wysłać te dokumenty e-mailem na adres konsulatu:consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr . Po zaakceptowaniu ich, oryginały należy dostarczyć osobiście, przesyłką poleconą lub kurierem do:

The Consulate of Suriname
De Cuserstraat 11
1081 CK
Amsterdam
Holandia.

Płatność po uzgodnieniu z konsulatem przelewem na podane konto konsulatu lub gotówką na miejscu (od poniedziałku do piątku w godz. 9-15, tel. +31 20-6426137 / +31 20-6426717, +31 20-6465311), płatność kartami kredytowymi nie jest przyjmowana.

Gujana Francuska

Polacy jako obywatele kraju należącego do Unii Europejskiej (Gujana Francuska jako integralna część Francji należy do UE) do 90 dni pobytu nie potrzebują wizy. Podobnie obywatele Australii, Kanady, USA. Obywatele innych państw powinni się zwrócić po wizę do ambasady Francji. Można być poproszonym o okazanie biletu powrotnego.