Trasa

Augustów – Wilno – Ryga – Kłajpeda – Augustów

Mapa