BaltiCCycle 2008

II Wyprawa olimpijska – do Chin

 Augustów – Augustów

 Spotkanie powyprawowe

 

Ten rok można nazwać rokiem podtrzymywania tradycji wypracowanych już w niedługiej przecież historii BaltiCCycle. Zapraszamy na dwie długie wyprawy. Tych, którzy lubią naprawdę długie podróże skłaniamy do udziału w naszej drugiej wyprawie olimpijskiej – z Olimpii do Pekinu, Jedwabnym Szlakiem. Tych, którzy preferują nadbałtyckie swojskie klimaty zachęcamy do powrotu do źródeł, czyli wytyczanie „wielkiej obwodnicy Augustowa” przez Inflanty.