Statut podróżnika

Statut podróżnika / Eko-Turysty
zatwierdzony podczas Konwencji Eko-Turystów, 3 lipca 1966

Jesteś podróżnikiem: przyjacielem natury, człowieka, istot żywych na Ziemi. Każda Twoja podróż powinna nieść korzyści dla natury i człowieka.

 1. Nie istnieje podróż bez określonego celu! Podróż to źródło nowych doświadczeń oraz podnoszenia umiejętności turystycznych.
 2. Dbaj o przyjazne stosunki pomiędzy podróżnikami. Każdy (Eko-)Turysta powinien być Twym przyjacielem.
 3. Dbaj o dobry humor w grupie i wzmacniaj zdrowe turystyczne dążenia.
 4. Słuchaj się przewodnika. Jego słowo powinno być dla Ciebie prawem.
 5. Szanuj napotkanych na swej drodze ludzi: naucz się dziękować im za pomoc; odpłacaj dobrem za dobro!
 6. Dbaj o dobre imię podróżnika: podczas podróży zachowuj się odpowiednio.
 7. Kochaj i dbaj o lasy – one powinny być Twym drugim domem. Ich wrogowie powinni być także Twymi wrogami. Mów ludziom o tym.
 8. Nie znacz swej trasy śmieciami, nieuporządkowanymi miejscami wypoczynków, pięknymi miejscami pozostawionymi w szpetocie.
 9. Szanuj i dbaj o pomniki historii odwiedzanego kraju i dziedzictwo jego przodków. Odważnie zwalczczaj tych, którzy szkalują to.
 10. Poznaj okolice zanim wyruszysz w dalszą podróż.
 11. Podczas podróży nie nadużywaj napojów alkoholowych.
 12. Dla egoistycznego podejścia nie ma miejsca w naszych szeregach.Ci, którzy niszczą podstawy ducha turystyki, nie powinni być Twymi kompanami.
 13. Podczas wyprawy zawsze pamiętaj, że w oczach ludzi jesteś reprezentantem zarówno ludzi, jak i konkretnie Twojego kraju. Jesteś reprezentantem ducha turystyki.