BaltiCCycle

Prehistoria

Przed rozpadem ZSRR na terenie sowieckiej jeszcze Litwy nasiliły się akcje protestacyjne „zielonych”, między innymi rajdy rowerowe na masową skalę, które były elementem litewskiego ruchu niepodległościowego.

Historia

1997 – powstaje Litewska Wspólnota Rowerzystów (Lithuanian Cyclists’ Community – LCC), narodowa, ale pozarządowa organizacja non-profit.

1997-2000 – w różnych częściach Litwy organizowane są wycieczki promujące turystykę rowerową (tzw. rajdy ekologiczne), które gromadzą setki rowerzystów.

2001 – nazwa BaltiCCycle zostaje użyta pierwszy raz dla określenia wspólnego projektu LCC (inicjator) oraz łotewskich, estońskich i kaliningradzkich klubów rowerowych (partnerzy). Projekt sponsorowany był przez europejską Fundacje Phare i władze Kłajpedy. Jego cele to: popularyzacja krajów bałtyckich jako jednego z najbardziej atrakcyjnych rejonów w Europie do uprawiania turystyki rowerowej, wpływanie na równowagę rozwoju ekonomicznego, popularyzacja roweru jako środka transportu w mieście. Kilka grup podróżowało różnymi trasami z Wilna, Tallina, Rygi do Kłajpedy, a także w Obwodzie Kaliningradzkim.

2002 – kontynuacja projektu (ostatniego pod wodzą Sauliusa Ruzinskasa), podobne trasy. Jedną z nich, z Wilna do Kłajpedy, prowadził Sigitas Kucas. Na jego zaproszenie w wyprawie wziął udział Waldemar Grabka (uczestnik GMPR) i kilku innych Polaków. Waldkowi spodobała się idea BC i postanowił powołać w Polsce Stowarzysznie Podróżników CROTOS, które wspólnie z Fundacją GMPR miałoby kontynuować organizację rajdów BC.

2003 – pierwszy wspólny projekt, wyprawa z Warszawy do Wilna, współorganizowana także przez Frankasa Wurfta.

2004 – pierwsza wyprawa, której trasa wiodła poza kraje bałtyckie, z Nordkappu do Olimpii. Zarazem pierwsza tzw. wyprawa olimpijska, rajd organizowany w roku letnich Igrzysk do państwa, gdzie się one odbywają. BaltiCCycle staje się nazwą stylu podróżowania, który można realizować wszędzie. Wszystkie kolejne wyprawy są wierne temu stylowi.
Równolegle prawie każdego roku organizowane są przez LCC na Litwie krótkie wyprawy BC. Na podobnej zasadzie CROTOS organizuje od 2006 roku krótkie wyprawy.