W mediach

 
„Gazeta Wyborcza”
24 lipca 2004 w dodatku lokalnym informacja o tym, że I wyprawa olimpijska dotarła do Krakowa.

„Gazeta Wyborcza”
2 lipca 2004 w dodatku lokalnym informacja o tym, że I wyprawa olimpijska dotarła do Olsztyna.